Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Jun 10, 2021

LG har hamnat i sjunde himlen.
Vi pratar musik och löpteknik.
Vad är viktigast, ett långt steg eller bra frekvens?
Dessutom en ny programpunkt som får Szacke att bli nervös...