Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


May 12, 2021

Den perfekta löparveckan-finns den?
Vi berättar om hur vi tycker hur en sådan ska vara uppbyggd och innehålla, från grundträning till tävling.Veckans låt borde heta ”Mango-Chili no 5” och får man egentligen brodera sina löparkläder?