Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


May 5, 2021

”Anti-aging”Att träna när man blir äldre-hur gör man?
Vi träffar elitmotionären Jonas Bohr från Cellexir och pratar om just det!
Sen har vi med det vanliga torr-snacket och fortsätter förklara hur man klär sig som löpare.