Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Apr 7, 2021

Run happy!
Det ska vara roligt att springa, allt behöver inte handla om tider och prestation.
Hur hittar vi motivation och glädje i löpningen?
Brooks söker 6 st testlöpare - in och lyssna och bli en av dem!