Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Mar 17, 2021

Inte riktigt men vi pratar än en gång om styrketräning för löpare och vi koncentrerar oss på hur vi kan träna funktionellt hemma för löpning. Tillsammans med Flowlife får vi nya utmaningar som gör oss starkare( och snabbare)