Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Jan 20, 2021

Tävlingar! Kan man tävla sig i form?
Hur ska man tänka? In och lyssna så får ni alla knep och råd för en bra tävlingssäsong.
Självklart berättar vi hur ni ska tänka rent modemässigt också.