Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Jan 6, 2021

Backträning, vi går igenom olika varianter av en av löparens viktigaste träningsformer.
Klädkoden chockar och Szacke går som vanligt halva vägen då det kommer till löparvett och etikett. Välkomna!