Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Dec 17, 2020

LG blir lite obekväm när vi ska prata om så flummiga saker som rytm i podden.
Men vad kan vi göra med hjälp av den i löpningen?
Szacke svarar på lyssnarfråga och vi kommer som vanligt med ovärdeliga kläd-tips.