Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Oct 21, 2020

Hur funkar det med en virtuell coach?
Vi testar och snackar med Racefox.
Szacke är i Portugal och ska fota sina solbrillor medan Lg och Peppe utmanar lyssnarna i RWPODDENS nya utmaning.
Lyssna gärna!