Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Sep 23, 2020

Löpning i allmänhet och framförallt hur vi ska springa just nu.
Vi replikerar lite på styrka för löpare och stretchar oss igenom kroppen. LG sågar friskt i klädkoden, allt är som vanligt!