Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


May 12, 2020

Löpning på annat sätt- vad innebär det?
Banlöpning är både kul och nyttigt.
Vilka tips har Szacke att ge till en som för första gången ska springa på tartan?
LG fortsätter mata in timmar på sin cykel och vintern kom tillbaks till Järvsö.