Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Sep 7, 2022

Vad pratar LG om nu?
Vi vet att vi snackar om en hel del löpning och skor tillsammans med Erik från Hoka i alla fall!
Vi får tillfälligt återbesök av klädkoden och ni har chans att vinna skor och startplats till nya loppet Sörmlands 100