Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Aug 31, 2022

Mycket ultralöpning i helgen som vi går igenom.
LG chockar oss igen.
Vi följer med i en av Szackes adepter inför Berlin maraton.
Självklart reder vi ut lite löparvett och etikett också.