Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Apr 28, 2022

Vad syftar LG på på nu?
Stor rapport från helgens alla tävlingar och vi passar på att spinna vidare på det temat med att prata om loppstrategier, hur och varför ska man tänka på upplägget för olika mål och lopp.
Välkomna!