Preview Mode Links will not work in preview mode

RW-podden med LG & Peppe


Feb 23, 2022

LG är i farten igen! En annorlunda och spännande löparprofil bjuder Szackes Pryoelev Mathias på. Sen är vi helt överens om veckans klädkod…eller?